GST

Pursuant to the introduction of GST, a survey amongst Malaysians in the Peninsular was conducted. 2,100 respondents were asked what they thought about the Goods & Services Tax.

100 Hari

Selapas 100 hari Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri, satu kaji selidik di kalangan rakyat Malaysia telah dijalankan. Seramai 2,000 orang responden telah ditanya jika mereka berbangga menjadi rakyat Malaysia.